[[ratingoutline]]

  • Scenariusz spotkania edukacyjnego dla rodziców dzieci do 6 roku życia

    Jak widzieć dziecko?Scenariusz zajęć mających na celu przekazanie podstaw mentalizacji rodzicom małych dzieci, aby lepiej mogli rozumieć ich zachowanie. Zawiera wyjaśnienie pojęcia mentalizacji i jej znaczenia w rodzicielstwie, przedstawienie języka mentalizacji oraz ćwiczenie mentalizacji na przykładowych sytuacjach. 

    Czas trwania: 120 minut    Po realizacji zajęć wg scenariusza możliwe jest uzyskanie zaświadczenia. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są po zalogowaniu się na platformę.


rate_1
Źle
rate_2
Słabo
rate_3
Średnio
rate_4
Dobrze
rate_5
Bardzo dobrze