[[ratingoutline]]

  • Scenariusz spotkania edukacyjnego dla rodziców dzieci do 6 roku życia

    Scenariusz, który umożliwi przygotowanie i przeprowadzenie spotkania edukacyjnego dla rodziców na temat podstaw mentalizacji, a także tego, jak rodzic może mentalizować siebie, aby lepiej rozumieć swoje zachowanie i zachowanie dziecka, oraz jak przywrócić zdolność mentalizacji w trudnej sytuacji.

    Czas trwania: 120 minut    Po realizacji zajęć wg scenariusza możliwe jest uzyskanie zaświadczenia. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są po zalogowaniu się na platformę.rate_1
Źle
rate_2
Słabo
rate_3
Średnio
rate_4
Dobrze
rate_5
Bardzo dobrze