[[ratingoutline]]

  • Scenariusz spotkania edukacyjnego dla rodziców dzieci do 6 roku życia


    Scenariusz zajęć mających na celu podniesienie wiedzy rodziców na temat wychowania dzieci bez stosowania kar cielesnych. Założeniem spotkania jest nauka zauważenia momentu, w którym pojawia się klaps oraz znalezienia innych sposobów pokazania dziecku granicy.

    Czas trwania: 120 minut.
    Po realizacji zajęć wg scenariusza możliwe jest uzyskanie zaświadczenia. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są po zalogowaniu się na platformę.


rate_1
Źle
rate_2
Słabo
rate_3
Średnio
rate_4
Dobrze
rate_5
Bardzo dobrze