[[ratingoutline]]

 • Пакет матеріалів укр >>

  Пакет материалов на русском языке >>

   „Dopamina” to profilaktyczny projekt dla szkół, którego celem jest wspieranie młodzieży w świadomym korzystaniu z mediów społecznościowych oraz rozumieniu wpływu tych platform na ich życie, zdrowie psychiczne i relacje.

  W ramach projektu powstał plakat, film  oraz dwa scenariusze zajęć:

  • wprowadzający pt. "Dopamina" (45 min.)
  • oraz "Dopamina - porozmawiajmy o relacjach" (3x45 min.)

  Proponowane zajęcia adresowane są do osób w wieku 13-16 lat.

  Materiały do pobrania poniżej.

  Rekomendujemy przeprowadzenie w pierwszej kolejności zajęć w oparciu o scenariusz "Dopamina", a następnie "Dopamina – porozmawiajmy o relacjach".


  Po realizacji zajęć wg scenariuszy możliwe jest uzyskanie zaświadczenia. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są po zalogowaniu się na platformę.

 • Scenariusz 1: "Dopamina"

  "Dopamina" to scenariusz zajęć wprowadzających w tematykę zagrożeń związanych z korzystaniem z mediów społecznościowych oraz dbania o równowagę online-offline. 

  Podczas zajęć osoby uczestniczące, korzystając z filmu jako inspiracji, przyglądają się temu, jak korzystają z sieci, dowiadują się o negatywnych konsekwencjach korzystania z internetu oraz wypracowują skuteczne sposoby kontrolowania swoich nawyków ekranowych. 

  Czas trwania: 45 minut.


  Po realizacji zajęć wg scenariusza możliwe jest uzyskanie zaświadczenia. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są po zalogowaniu się na platformę.

 • Scenariusz 2: "Dopamina - porozmawiajmy o relacjach"

  Scenariusz "Dopamina - porozmawiajmy o relacjach" koncentruje się na zagadnieniach dotyczących budowania pozytywnych relacji. Podczas zajęć młodzi ludzie uczą się rozpoznawać zdrowe (tzw. zielone flagi) i toksyczne (tzw. czerwone flagi) zachowania w relacjach oraz ćwiczą umiejętności związane ze stawianiem i komunikowaniem granic.

  Czas trwania: 3 x 45 minut.


  Rekomendujemy przeprowadzenie w pierwszej kolejności zajęć w oparciu o scenariusz "Dopamina", a następnie "Dopamina – porozmawiajmy o relacjach".


  Po realizacji zajęć wg scenariusza możliwe jest uzyskanie zaświadczenia. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są po zalogowaniu się na platformę.


 • Постер, відео, cценарії уроків "Дофамін"

  "Дофамін" — це профілактичний проєкт для шкіл, метою якого є підтримка молоді у свідомому використанні соціальних мереж та розумінні їхнього впливу на життя людини, психічне здоров’я та стосунки. Сценарії уроків розраховані на підлітків 13-16 років і стосуються таких тем: безпечні та шкідливі онлайн-стосунки, надмірне використання соціальних мереж, потреби, пов’язані з ними, баланс між онлайн- та офлайн-заняттями.

  Адресати: 13-16 років

  Тривалість: 45 хвилин

 • План урока, Фильм "Дофамин"

  «Дофамин» – это профилактический проект для школ, направленный на поддержку молодежи в осознанном использовании социальных сетей и понимании влияния этих платформ на жизнь, психическое здоровье и взаимоотношения людей. План урока адресован людям в возрасте 13–16 лет и охватывает такие темы, как безопасные и рискованные онлайн-отношения, чрезмерное использование социальных сетей, потребности, связанные с использованием социальных сетей, баланс между онлайн- и офлайн-деятельностью.

  Возраст: 13–16 лет

  Продолжительность: 45 минут

rate_1
Źle
rate_2
Słabo
rate_3
Średnio
rate_4
Dobrze
rate_5
Bardzo dobrze