Tematyka

 • CPD - Centra Pomocy Dzieciom


  W Centrum Pomocy Dzieciom pod jednym dachem dzieci pokrzywdzone przestępstwem oraz ich niekrzywdzący opiekunowie otrzymują kompleksową i interdyscyplinarną pomoc. Oznacza to, że ci sami specjaliści poprowadzą sprawę dziecka, które trafi pod opiekę Centrum, od początku do końca, a na regularnych spotkaniach zespołu wspólnie podejmują decyzje, jakiego rodzaju wsparcia dziecko potrzebuje w danym momencie. Interdyscyplinarny zespół placówki działa we współpracy z lokalnymi służbami. 

  Centra Pomocy Dzieciom oferują miejsce przyjaznego przesłuchania dzieci uczestniczących w procedurach karnych, pomoc psychologiczną indywidualną oraz grupową, medyczną, psychiatryczną i prawną. Podstawą wszystkich działań i podejmowanych decyzji jest najlepiej pojęty interes dziecka.  

  Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę koordynuje sieć Centrów Pomocy Dzieciom w Polsce.  


  Więcej informacji: https://centrapomocydzieciom.fdds.pl


  Materiały zgromadzone w tym miejscu dedykowane są grupie zamkniętej osób zaangażowanych w tworzenie nowego Centrum w ramach sieci. Dostęp przydzielany jest w ramach podjętej współpracy.    

  rate_1
  Źle
  rate_2
  Słabo
  rate_3
  Średnio
  rate_4
  Dobrze
  rate_5
  Bardzo dobrze