[[ratingoutline]]


 • Standardy Ochrony Dzieci to program prowadzony przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę skierowany do wszystkich placówek i instytucji w których dorośli pracują z dziećmi. Celem wprowadzania standardów jest tworzenie bezpiecznych placówek i instytucji.

  Program adresowany jest do żłobków, przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych, placówek opiekuńczo-wychowawczych, organizacji pozarządowych i innych instytucji, działających na rzecz dzieci. Jest to pierwszy program w Polsce, promujący bezpieczne organizacje i odpowiadający na potrzeby profesjonalistów i rodziców dzieci, w zakresie wdrażania standardów bezpiecznej dla dzieci organizacji.

  Celem programu jest zapobieganie i przeciwdziałanie przemocy wobec dzieci poprzez wprowadzenie Standardów Ochrony Dzieci przed krzywdzeniem. FDDS, oprócz promowania wdrażania standardów, zapewnia również ofertę edukacyjno-szkoleniową, w celu podniesienia kompetencji personelu, rodziców i opiekunów w zakresie ochrony dzieci przed krzywdzeniem. Realizacja programu uwzględnia również dostarczenie dzieciom wiedzy na temat unikania zagrożeń oraz możliwości uzyskania pomocy i wsparcia w trudnych sytuacjach życiowych.

  Z uwzględnieniem standardów przygotowujemy również nasze materiały dotyczące bezpiecznej placówki.

  A w związku z tym, że początki działania programu realizowane były pod nazwą "Chronimy Dzieci", w niektórych materiałach na platformie może się ona jeszcze pojawiać.

  Więcej informacji i materiałów dostępne są na dedykowanej stronie www: Standardy Ochrony Dzieci (fdds.pl)

  Powstała również podstrona kierowana do branży turystycznej: Standardy ochrony dzieci w hotelach (fdds.pl)

  • Nagranie webinaru 13.10.2023 r. 

   Ustawa z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (tzw. Ustawa o ochronie małoletnich) wprowadza nowe instrumenty ochrony praw dzieci. M.in. nakłada na podmioty pracujące z dziećmi, obowiązek posiadania standardów ochrony małoletnich. Instytucje i placówki powinny podporządkować się nowym przepisom do 14 lutego 2024 r. 

   Podczas spotkania poruszone zostały następujące zagadnienia:

   • Czym są standardy ochrony dzieci?
   • Jakie korzyści dla dzieci oraz personelu wynikają z wdrożenia standardów?
   • Jakie placówki są objęte nowymi przepisami? 
   • Jakie wymogi należy spełnić wdrażając standardy? 
   • Czy wymogi ustawy o ochronie małoletnich pokrywają się z dotychczas promowanymi przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę Standardami Ochrony Dzieci? 
   • Co grozi placówkom, które nie wdrożą standardów w terminie wskazanym w ustawie?
   • Jakie narzędzia i materiały przygotowane przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę mogą wesprzeć instytucje w przyjęciu standardów. 

rate_1
Źle
rate_2
Słabo
rate_3
Średnio
rate_4
Dobrze
rate_5
Bardzo dobrze