[[ratingoutline]]


  • Przez 30 lat udzielania konsultacji prawnych klientom Fundacji doszliśmy do wniosku, że sama informacja o prawach przysługujących pokrzywdzonemu to o wiele za mało. Najważniejsze jest wyposażyć go w umiejętność korzystania z nich i egzekwowania podczas postępowania. 

    Niniejszy scenariusz powstał na podstawie doświadczeń zdobytych w trakcie kilkuletniego prowadzenia warsztatów dla osób (głównie matek) reprezentujących swoje dzieci w sądzie. Te dwudniowe spotkania, podczas których bezpośrednio odtwarzaliśmy etapy postępowania, salę sądową, a uczestniczki wcielały się w strony postepowania ucząc się wykonywania swoich praw, były dla nas podstawą do przygotowania tej publikacji.

    Scenariusz zakłada prowadzenie zajęć przez osoby z wykształceniem prawnym i aktualną wiedzą o przepisach kk. Dedykowany jest Centrom Pomocy Dzieciom, ale oczywiście warsztaty nie muszą być realizowane tylko w tych placówkach.


    Po realizacji warsztatów wg scenariusza możliwe jest uzyskanie zaświadczenia. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są po zalogowaniu się na platformę.

rate_1
Źle
rate_2
Słabo
rate_3
Średnio
rate_4
Dobrze
rate_5
Bardzo dobrze