[[ratingoutline]]

 • Scenariusz zajęć dla klas VII-VIII i I klasy szkół ponadpodstawowych


  Zajęcia dotyczą budowania postaw sojuszniczych wobec osób LGBT+ oraz poszerzania świadomości o sytuacji młodych osób LGBT+.

   Osoby uczestniczące mogą dowiedzieć się, dlaczego i jak należy wspierać rówieśniczki i rówieśników LGBT+ oraz w jaki sposób reagować na homofobiczną i transfobiczną przemoc.

  Czas trwania:  45 minut.

  Celem zajęć jest:

  • rozwijanie postaw sojuszniczych wobec osób LGBT+,
  • wyjaśnienie znaczenia skrótu LGBT+,
  • przekazanie wiedzy dotyczącej sytuacji osób LGBT+,
  • wypracowanie sposobów wspierania osób LGBT+.


  W zajęciach wykorzystywany jest film, który powstał w ramach kampanii "LGBT+ja" (link poniżej).


  Po realizacji zajęć wg scenariusza możliwe jest uzyskanie zaświadczenia. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są po zalogowaniu się na platformę.

rate_1
Źle
rate_2
Słabo
rate_3
Średnio
rate_4
Dobrze
rate_5
Bardzo dobrze