[[ratingoutline]]

 • Scenariusz zajęć dla klas VII-VIII i I klasy szkół ponadpodstawowych


  Środowisko szkolne to przestrzeń w której młodzi ludzie uczą się funkcjonować wśród osób innych od siebie, budować relacje i porozumienie niezależnie od różnic, oraz uczą się brania odpowiedzialności za społeczności które współtworzą.

   Aby to było możliwe konieczne jest poszerzanie świadomości uczniów wkoło różnorodności oraz różnic i podobieństw między grupami i jednostkami, oraz aktywna praca z nimi.  

  Podczas zajęć uczniowie będę mogli dowiedzieć się, czym jest inkluzywna, otwarta na różnorodność społeczność i w jaki sposób mogą budować ją w klasie i w szkole oraz będą mogli przyjrzeć się temu co ich łączy i dzieli.   

  Czas trwania: 45 minut.

  Celem tych zajęć jest:

  • przekazanie wiedzy na temat tego, czym jest inkluzywność oraz co oznacza bycie otwartym na różnorodność,
  • pokazanie, w jaki sposób inkluzywność wpływa na atmosferę i pracę w klasie,
  • budowanie motywacji do tworzenia inkluzywnej społeczności klasowej i szkolnej,
  • opracowanie kierunku zmiany w celu zwiększenia inkluzywności klasy.


  Po realizacji zajęć wg scenariusza możliwe jest uzyskanie zaświadczenia. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są po zalogowaniu się na platformę.

rate_1
Źle
rate_2
Słabo
rate_3
Średnio
rate_4
Dobrze
rate_5
Bardzo dobrze