[[ratingoutline]]


  • Domowe Zasady Ekranowe pomagają regulować to, w jaki sposób dzieci oraz pozostali domownicy korzystają z urządzeń ekranowych, takich jak smartfon, laptop, czy telewizor. 

    Broszura podpowiada jak ustalić i wprowadzić  takie zasady w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom nadmiernego korzystania z ekranów.


rate_1
Źle
rate_2
Słabo
rate_3
Średnio
rate_4
Dobrze
rate_5
Bardzo dobrze