[[ratingoutline]]

  • Przewodnik dotyczących realizacji warsztatów


    Przewodnik dla prowadzących warsztaty dla osób uczestniczących w postępowaniach sądowych, zawierający informacje m.in. dotyczące przebiegu zajęć i metod wykorzystywanych w trakcie zajęć. 

rate_1
Źle
rate_2
Słabo
rate_3
Średnio
rate_4
Dobrze
rate_5
Bardzo dobrze