[[ratingoutline]]

  • Metodyka pracy reprezentanta dziecka (d. kuratora procesowego)


    Broszura  prezentująca zasady wykonywania praw małoletniego pokrzywdzonego w procesie karnym. Upowszechnia wiedzę na temat praw i obowiązków reprezentanta dziecka (d. kuratora procesowego). 

    UWAGA!  W związku z nowelizacją kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, która weszła w życie 29 sierpnia 2023 r. zmienione zostało nazewnictwo, w związku z czym korzystając z publikacji określenie  „kurator procesowy” należy zastąpić nazwą „reprezentant dziecka. W pozostałym zakresie publikacja zawiera informacje aktualne. 

rate_1
Źle
rate_2
Słabo
rate_3
Średnio
rate_4
Dobrze
rate_5
Bardzo dobrze