[[ratingoutline]]

  • Przesłuchanie dziecka w trybie art. 185a i 185b KPK


    Publikacja zawiera wskazówki dotyczące optymalnej organizacji przesłuchania dziecka. Omawia,  w jaki sposób przygotować oraz przeprowadzić czynność procesową, aby zminimalizować stres dziecka oraz zgromadzić wartościowy materiał dowodowy. 


rate_1
Źle
rate_2
Słabo
rate_3
Średnio
rate_4
Dobrze
rate_5
Bardzo dobrze