[[ratingoutline]]

  • Standardy pokoju przesłuchań przyjaznego dzieciom


    Publikacja stanowi źródło informacji na temat problematyki tworzenia przyjaznych miejsc przesłuchań dzieci. Zawarte wskazówki gwarantują, że stworzone na ich podstawie miejsca przesłuchań spełniać będą najwyższe standardy. 

    Broszura powstała w 2017 r..

    Warunki organizacji pokoju i przesłuchania ujęte zostały również w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości (aktualizacja z 2020 r.): Dziennik Ustaw - rok 2020 poz. 1691 - INFOR.PL


rate_1
Źle
rate_2
Słabo
rate_3
Średnio
rate_4
Dobrze
rate_5
Bardzo dobrze