[[ratingoutline]]

  • Poradnik dla rodziców dzieci pokrzywdzonych przestępstwem


    Publikacja  zawiera informacje o kuratorze procesowym dla małoletniego oraz o uprawnieniach rodzica w postępowaniu karnym. Zawiera także krótką informację o kuratorze skierowaną do dzieci i nastolatków.  


rate_1
Źle
rate_2
Słabo
rate_3
Średnio
rate_4
Dobrze
rate_5
Bardzo dobrze