[[ratingoutline]]

  • Poradnik dla profesjonalistów


    Publikacja porusza problematykę przesłuchiwania dzieci, w tym małoletnich z niepełnosprawnością intelektualną, poprzez zaprezentowanie odpowiednich regulacji prawnych w tym obszarze, psychologicznej perspektywy przesłuchania dziecka, organizacji i realizacji tej czynności procesowej, roli i zadań biegłego psychologa, przygotowania małoletnich świadków do udziału w przesłuchaniu.  


rate_1
Źle
rate_2
Słabo
rate_3
Średnio
rate_4
Dobrze
rate_5
Bardzo dobrze