Tematyka

 • Poradnik dla profesjonalistów


  Publikacja porusza problematykę przesłuchiwania dzieci, w tym małoletnich z niepełnosprawnością intelektualną, poprzez zaprezentowanie odpowiednich regulacji prawnych w tym obszarze, psychologicznej perspektywy przesłuchania dziecka, organizacji i realizacji tej czynności procesowej, roli i zadań biegłego psychologa, przygotowania małoletnich świadków do udziału w przesłuchaniu.  


  Zobacz i pobierz >>

  rate_1
  Źle
  rate_2
  Słabo
  rate_3
  Średnio
  rate_4
  Dobrze
  rate_5
  Bardzo dobrze