[[ratingoutline]]


  • Okładka broszury. Na pierwszym planie u góry czerwone pole z nierównymi brzegami i z białym tytułem.W tle czarnobiałe zdjęciePoradnik dla  rodziców, których dzieci są pokrzywdzonymi lub świadkami przestępstw popełnionych z użyciem przemocy, groźby, wykorzystania seksualnego oraz przemocy domowej. Poradnik zawiera praktyczne rady, które będą pomocne z poradzeniu sobie z doświadczeniem udziału w sprawach karnych. 


rate_1
Źle
rate_2
Słabo
rate_3
Średnio
rate_4
Dobrze
rate_5
Bardzo dobrze