[[ratingoutline]]

  • Poradnik dla członków zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych


    Publikacja dotyczy realizacji procedury „Niebieskie Karty”, ze szczególnym uwzględnieniem pozycji dziecka - ofiary przemocy w rodzinie. rate_1
Źle
rate_2
Słabo
rate_3
Średnio
rate_4
Dobrze
rate_5
Bardzo dobrze