[[ratingoutline]]

  • Przegląd praktyk z innych krajów


    Okładka. Po środku na granatowym tle duży tytuł białą czcionką. Po lewej stronie małe czarnobiałe zdjęcia rodzinnePrzegląd inspirujących działań mających na celu wsparcie rodzin z małymi dziećmi, przeżywających trudności, realizowanych w wybranych krajach Europy Środkowej i Wschodniej.

    Wspólną wartością, którą przestrzegają wszystkie przedstawione projekty, są prawa dziecka do miłości, bezpieczeństwa, szacunku i dzieciństwa bez przemocy. Działania wpisują się zaś we wczesną profilaktykę krzywdzenia dzieci.


rate_1
Źle
rate_2
Słabo
rate_3
Średnio
rate_4
Dobrze
rate_5
Bardzo dobrze