[[ratingoutline]]

  • Scenariusz spotkania edukacyjnego dla rodziców


    Obrazek okładki. U góry ciemne zdjęcie dwóch dziewczynek wpatrujących się w monitor laptopa lub komputeraPropozycja spotkania z rodzicami, którego celem jest uwrażliwienie ich na problem nadmiernego korzystania przez dzieci z mediów elektronicznych i internetu oraz przedstawienie specyfiki problemu, możliwych działań profilaktycznych i sposobów reagowania na podejrzenie uzależnienia dziecka od sieci.

    Czas trwania: minimum 30 minut.
    Po realizacji zajęć wg scenariusza możliwe jest uzyskanie zaświadczenia. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są po zalogowaniu się na platformę.


rate_1
Źle
rate_2
Słabo
rate_3
Średnio
rate_4
Dobrze
rate_5
Bardzo dobrze