[[ratingoutline]]

  • Kompendium dla rodziców i profesjonalistów


    Okładka publikacji. U góry zdjęcie zajmujące ok. 3/4 wysokości. Na nim uśmiechnięta dziewczynka siedząca przed komputerem

    Publikacja przygotowana we współpracy z NASK, dotycząca różnych aspektów bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w internecie.  Zawarte zostały w niej zarówno wyniki badań, definicje podstawowych zagrożeń w sieci, jak i opis systemowych rozwiązań w profilaktyce i interwencji.

rate_1
Źle
rate_2
Słabo
rate_3
Średnio
rate_4
Dobrze
rate_5
Bardzo dobrze