[[ratingoutline]]

  • Broszura dedykowana rodzicom


    Kolorowa kreskówkowa okładka broszury. Na narysowanym niebieskim monitorze napis Chroń dziecko w sieci. W tle różowa ścianaBroszura kampanii "Chroń dziecko w sieci", mającej na celu uświadomienie rodzicom problemu szkodliwych treści w sieci,  dotyczącego również dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, jak również podkreślenie odpowiedzialności rodziców za bezpieczeństwo dzieci w internecie.

    Broszura dostarcza rodzicom informacji o konkretnych zasadach i narzędziach ograniczających ryzyko kontaktu dzieci z nieodpowiednimi treściami online.rate_1
Źle
rate_2
Słabo
rate_3
Średnio
rate_4
Dobrze
rate_5
Bardzo dobrze