[[ratingoutline]]


  • Połączone ze sobą w pionie fragmenty dwóch zdjęć. Z telefonem komórkowym ze zdjęciem na wyświetlaczu i załamaną nastolatkąPublikacja zawiera charakterystykę zjawiska cyberprzemocy, aspekty prawne i psychologiczne tego zjawiska oraz wskazówki i zalecenia dotyczące szkolnego systemu zapobiegania cyberprzemocy wśród dzieci i młodzieży.


rate_1
Źle
rate_2
Słabo
rate_3
Średnio
rate_4
Dobrze
rate_5
Bardzo dobrze