[[ratingoutline]]

  • Problem, zapobieganie, terapia


    Biało czerwona broszura. Na środku szeroki poziomy czerwony pas ograniczony cieńszymi  czarnymi paskami. Na nim biały tytułW broszurze został poruszony problem nadmiernego korzystania z komputera i internetu. Zawiera zarówno opisy przypadków, jak i porady, jak reagować na nadużywanie przez dziecko komputera i/lub internetu, czy też opis przebiegu terapii i możliwych działań profilaktycznych.


rate_1
Źle
rate_2
Słabo
rate_3
Średnio
rate_4
Dobrze
rate_5
Bardzo dobrze