[[ratingoutline]]

  • Książka dla rodziców


    Okładka z narysowanymi 4 dłońmi, które próbują złapać kolorowe emotikony.Publikacja dedykowana jest rodzicom. To zbiór wywiadów prowadzonych przez psychoterapeutkę z różnymi ekspertami, a mających na celu uświadomienie rodzicom problemu nadużywania urządzeń ekranowych przez nich samych oraz dzieci i młodzież, To również pokazanie jak nowe technologie wpływają na relacje w domu.rate_1
Źle
rate_2
Słabo
rate_3
Średnio
rate_4
Dobrze
rate_5
Bardzo dobrze