[[ratingoutline]]

  • Scenariusz zajęć dla dzieci w wieku 10-12 lat


    Okładka z narysowaną dwójką Sieciaków na tęczowym tle. Jeden trzyma planszę Nie hejtuj, a drugi z Keep calm and nnie hejtujCelem zajęć jest uwrażliwienie nastolatków na problem obrażania w internecie, zapoznanie z pojęciami 'hejt' i 'mowa nienawiści' oraz zaprezentowanie metod radzenia sobie z internetowym hejtem.

    Czas trwania: 45 minut.    Po realizacji zajęć wg scenariusza możliwe jest uzyskanie zaświadczenia. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są po zalogowaniu się na platformę.


rate_1
Źle
rate_2
Słabo
rate_3
Średnio
rate_4
Dobrze
rate_5
Bardzo dobrze