[[ratingoutline]]

  • Scenariusz zajęć dla dzieci w wieku 11-13 lat


    Okładka scenariusza. U góry zdjęcie nauczycielki w klasie, stojącej tyłem do tablicy kredowej. Celem proponowanych zajęć jest zapoznanie dzieci z zagrożeniami prywatności w sieci; pokazanie konsekwencji nierozważnych działań online, takich jak: wysyłanie i publikowanie "odważnych" zdjęć oraz lekkomyślne zamieszczanie w sieci innych treści tego typu, przyjmowanie do grona "znajomych" osób bliżej nieznanych, niewylogowywanie się z konta po zakończeniu użytkowania serwisu, udostępnianie haseł i loginów, ignorowanie ustawień prywatności w portalach społecznościowych itp.); wypracowanie zasad bezpiecznego korzystania z sieci, z naciskiem na bezpieczeństwo w społecznościach internetowych oraz prezentacja możliwych sposobów reagowania w sytuacji zagrożenia prywatności online.


    Czas trwania: 45 minut.


    Po realizacji zajęć wg scenariusza możliwe jest uzyskanie zaświadczenia. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są po zalogowaniu się na platformę.


rate_1
Źle
rate_2
Słabo
rate_3
Średnio
rate_4
Dobrze
rate_5
Bardzo dobrze