[[ratingoutline]]

  • Scenariusz zajęć dla młodzieży w wieku 13-16 lat


    Okładka scenariusza z obrazkiem postaci Fejsmena przypominającego supermana, ale w niebieskim ubraniu i pelerynieCelem zajęć jest uwrażliwienie młodych internautów na kwestie ochrony prywatności online, a także zapoznanie z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa podczas korzystania z mediów elektronicznych i społeczności internetowych oraz praktycznymi sposobami reagowania na niebezpieczne sytuacje online.

    Czas trwania: 45 minut.    Po realizacji zajęć wg scenariusza możliwe jest uzyskanie zaświadczenia. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są po zalogowaniu się na platformę.


rate_1
Źle
rate_2
Słabo
rate_3
Średnio
rate_4
Dobrze
rate_5
Bardzo dobrze