[[ratingoutline]]

  • Scenariusz zajęć dla młodzieży w wieku 15-18 lat


    Okładka scenariusza zajęć. U góry zdjęcie z dłonią, która trzyma plakietkę z hasztagiem przytulhejteraCelem zajęć jest uwrażliwienie młodych na problem obrażania w internecie, zapoznanie z pojęciem 'hejt' i 'mowa nienawiści' oraz zaprezentowanie metod radzenia sobie z hejtem w sieci.

    Czas trwania: 45 minut.

    (Strona w domenie przytulhejtera.pl nie jest prowadzona przez Fundację i nie jest powiązana z żadnym naszym projektem.)


    Po realizacji zajęć wg scenariusza możliwe jest uzyskanie zaświadczenia. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są po zalogowaniu się na platformę.

rate_1
Źle
rate_2
Słabo
rate_3
Średnio
rate_4
Dobrze
rate_5
Bardzo dobrze