[[ratingoutline]]

 • Scenariusz zajęć dla młodzieży w wieku 13-18 lat


  Szaro-malinowa pierwsza strona scenariusza ze szczegółowo rozpisanymi głównymi informacjami o zajęciachCelem zajęć jest poszerzenie wiedzy uczestników na temat sekstingu - jednej z form niebezpiecznych kontaktów seksualnych. Podczas zajęć omówione zostają negatywne konsekwencje wykonywania, przesyłania czy komentowania w sieci materiałów o charakterze seksualnym. Uczestnicy dowiadują się również, jak dokonywać odpowiedzialnych wyborów oraz gdzie można szukać pomocy w trudnych sytuacjach.

  Czas trwania zależy od wybranego wariantu:

  I - 90 minut, z wykorzystaniem dwóch krótszych filmów edukacyjnych,
  II - 135 minut, z wykorzystaniem dłuższego filmu.  Po realizacji zajęć wg scenariusza możliwe jest uzyskanie zaświadczenia. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są po zalogowaniu się na platformę.


rate_1
Źle
rate_2
Słabo
rate_3
Średnio
rate_4
Dobrze
rate_5
Bardzo dobrze