[[ratingoutline]]

  • Scenariusz zajęć dla młodzieży w wieku 12-15 lat


    Pierwsza strona scenariusza. Szaro-czerwona. U góry biały pasek z tytułem. Szczegółowy opis zajęć. Białą czcionkąCelem zajęć jest zapoznanie uczestników ze zjawiskiem uwodzenia w sieci, przekazanie wiedzy na temat sposobów weryfikowania kontaktów online oraz zachęcenie do szukania pomocy w trudnych sytuacjach.

    Czas trwania: 45 minut.    Po realizacji zajęć wg scenariusza możliwe jest uzyskanie zaświadczenia. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są po zalogowaniu się na platformę.


rate_1
Źle
rate_2
Słabo
rate_3
Średnio
rate_4
Dobrze
rate_5
Bardzo dobrze