[[ratingoutline]]

  • Analiza, wnioski, rekomendacje


    Biała okładka. Po lewej stronie na krawędzi czerwony gruby pasek przez całą wysokość. Tytuł wielkimi czarnymi literami.Obszerne opracowanie stanowi wstępną analizę rozwoju i działania systemu ochrony dzieci w Polsce, ze szczególnym odniesieniem do dokumentów i wytycznych Światowej Organizacji Zdrowia.


rate_1
Źle
rate_2
Słabo
rate_3
Średnio
rate_4
Dobrze
rate_5
Bardzo dobrze