[[ratingoutline]]


  • Okładka poradnika. Od góry czarnobiałe zdjęcie dziewczynki siedzącej w kącie. U jej stup duży biały napis Dziecko. I tytuł.Podręcznik poświęcony problemowi wykorzystywaniu seksualnemu dzieci, obejmującej zagadnienia związane z diagnozą, diagnostyką medyczną, interwencją prawną, pomocą psychologiczną dziecku, przygotowaniem dziecka do przesłuchania oraz profilaktyką.


rate_1
Źle
rate_2
Słabo
rate_3
Średnio
rate_4
Dobrze
rate_5
Bardzo dobrze