[[ratingoutline]]


  • Biało zielona okładka. Do 3/4 wysokości, na zielonym tle widać grupę dzieci tyłem z pleckami szkolnymi. Celem poradnika jest uświadomienie rodzicom ich znaczącej roli w przeciwdziałaniu wykorzystywaniu seksualnemu dzieci. Porusza on problematykę wykorzystywania seksualnego, z uwzględnieniem również specyfiki internetu, sprawców, symptomów, ale zawiera także praktyczne wskazówki jak można chronić dzieci i gdzie można szukać pomocy i wsparcia.


rate_1
Źle
rate_2
Słabo
rate_3
Średnio
rate_4
Dobrze
rate_5
Bardzo dobrze