[[ratingoutline]]

  • Poradnik dla profesjonalistów


    Zielono biała okładka poradnika. Na środku zielony pas jakby malowany pędzlem, a na nim odwrócone tyłem dzieci z plecakami.Publikacja zawiera podstawowe informacje dotyczące problematyki wykorzystywania seksualnego (opis problemu, krzywdzących zachowań, zagrożenie w internecie, prawne podstawy), charakterystyki działania sprawców, czynników ryzyka krzywdzenia dzieci, jak również działań ochronnych i interwencyjnych.


rate_1
Źle
rate_2
Słabo
rate_3
Średnio
rate_4
Dobrze
rate_5
Bardzo dobrze