[[ratingoutline]]


  • Biało zielona okładka broszury. W górnej części na jasno-zielonym tle biały tytuł Jak chronić małe dzieciPoradnik dla profesjonalistów pracujących z rodzinami z małymi dziećmi. Poza charakterystyką form krzywdzenia zawiera on również praktyczne porady i zalecenia dotyczące m.in. pracy profilaktycznej z rodzicami, motywowania ich do współpracy oraz podejmowania interwencji czy budowania interdyscyplinarnej współpracy na rzecz ochrony dzieci przed krzywdzeniem.


rate_1
Źle
rate_2
Słabo
rate_3
Średnio
rate_4
Dobrze
rate_5
Bardzo dobrze