[[ratingoutline]]

  • Poradnik dla realizatorów


    Okładka książki. U góry na szarozielonym tle biały tytuł. Poniżej zdjęcie dziecka ok. 3 lat wyciągającego rączkę. Publikacja stanowi spisane doświadczenia Fundacji Dajemy Dzieciom budowania i rozwoju Lokalnego Systemu Profilaktyki Krzywdzenia Małych Dzieci na terenie Warszawy. Opisane w niej zostały zasady współpracy interdyscyplinarnej pomiędzy instytucjami działającymi na rzecz rodziców i dzieci.rate_1
Źle
rate_2
Słabo
rate_3
Średnio
rate_4
Dobrze
rate_5
Bardzo dobrze