[[ratingoutline]]

  • Prezentacja multimedialna


    Pierwsza plansza prezentacji. Na granatowym tle biały napis Problem krzywdzenia dzieci - symptomy i konsekwencjePrezentacja przedstawia podstawowe informacje dotyczące zachowań rodziców i opiekunów, które są krzywdzące. Ma ona na celu uwrażliwić profesjonalistów na symptomy krzywdzenia, które powinny wzbudzać podejrzenie, że dziecko może być ofiarą krzywdzenia.

rate_1
Źle
rate_2
Słabo
rate_3
Średnio
rate_4
Dobrze
rate_5
Bardzo dobrze