[[ratingoutline]]

  • Prezentacja multimedialna


    Pierwsza plansza prezentacji. Na granatowym tle duży, biały tytuł Przemoc rówieśniczaPrezentacja przedstawia podstawowe informacje dotyczące rodzajów i konsekwencje zachowań przemocowych pomiędzy rówieśnikami. Zaprezentowano w niej również metody diagnozowania przemocy w grupie rówieśniczej oraz przeciwdziałania przemocy w szkole lub innej placówce edukacyjnej.rate_1
Źle
rate_2
Słabo
rate_3
Średnio
rate_4
Dobrze
rate_5
Bardzo dobrze