[[ratingoutline]]

  • Scenariusz zajęć dla młodzieży 13-18 lat


    Szaro różowa strona scenariusza z opisem realizacji zajęć. Dużo tekstu białą czcionką.Zajęcia poszerzające wiedzę młodzieży na temat podejmowania ryzykownych kontaktów seksualnych. Uczestnicy dowiadują się także, jak dokonywać odpowiedzialnych wyborów oraz gdzie można szukać pomocy w trudnych sytuacjach.

    Czas trwania: 45 minut.    Po realizacji zajęć wg scenariusza możliwe jest uzyskanie zaświadczenia. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są po zalogowaniu się na platformę.


rate_1
Źle
rate_2
Słabo
rate_3
Średnio
rate_4
Dobrze
rate_5
Bardzo dobrze