[[ratingoutline]]

  • Scenariusz zajęć dla młodzieży 13-16 lat przebywającej w ośrodkach dla cudzoziemców


    Okładka scenariusza ze zdjęciem u góry z siedzącą czwórką nastolatków nad książkami i notatkami.Zajęcia mają na celu uświadomienie młodzieży, czym jest przemoc rówieśnicza i jak działa jej mechanizm oraz dostarczenie wiedzy  o sposobach radzenia sobie w takiej sytuacji i o miejscach, gdzie można uzyskać pomoc. Ich realizacja wzmacnia także młodzież w przekonaniu, że inni nie mają prawa stosować wobec nich przemocy fizycznej i psychicznej.

    Czas trwania: 180 minut    Po realizacji zajęć wg scenariusza możliwe jest uzyskanie zaświadczenia. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są po zalogowaniu się na platformę.


rate_1
Źle
rate_2
Słabo
rate_3
Średnio
rate_4
Dobrze
rate_5
Bardzo dobrze