Tematyka

 • Scenariusz zajęć dla młodzieży 13-16 lat przebywającej w ośrodkach dla cudzoziemców


  Okładka scenariusza ze zdjęciem u góry z siedzącą czwórką nastolatków nad książkami i notatkami.Zajęcia mają na celu uświadomienie młodzieży, czym jest przemoc rówieśnicza i jak działa jej mechanizm oraz dostarczenie wiedzy  o sposobach radzenia sobie w takiej sytuacji i o miejscach, gdzie można uzyskać pomoc. Ich realizacja wzmacnia także młodzież w przekonaniu, że inni nie mają prawa stosować wobec nich przemocy fizycznej i psychicznej.

  Czas trwania: 180 minut


  Zobacz i pobierz >>


  Po realizacji zajęć wg scenariusza możliwe jest uzyskanie zaświadczenia. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są po zalogowaniu się na platformę.


  rate_1
  Źle
  rate_2
  Słabo
  rate_3
  Średnio
  rate_4
  Dobrze
  rate_5
  Bardzo dobrze