[[ratingoutline]]

  • Scenariusz zajęć dla młodzieży 13-18 lat


    Szaro-zielona pierwsza strona scenariusza. Tekst białą czcionką. U góry na białym tle tytuł Przemoc rówieśnicza.Celem zajęć jest podniesienie wiedzy na temat zjawiska przemocy rówieśniczej w świecie realnym i cyberprzemocy, reagowania i możliwości pomocy w sytuacji doznawania przemocy ze strony rówieśników lub bycia jej świadkiem.

    Czas trwania: 90 minut.


    Po realizacji zajęć wg scenariusza możliwe jest uzyskanie zaświadczenia. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są po zalogowaniu się na platformę.


rate_1
Źle
rate_2
Słabo
rate_3
Średnio
rate_4
Dobrze
rate_5
Bardzo dobrze