Tematyka

  • Scenariusz zajęć dla dzieci w wieku 7-12 lat w ośrodkach dla cudzoziemców


    Okładka ze zdjęciem uśmiechniętych dzieci stojących jedno za drugim pod ceglaną ścianą.Celem zajęć jest uświadomienie dzieciom, że nikt nie ma prawa stosować wobec nich przemocy, wzmocnienie przekonania, że mają prawo czuć się bezpieczne oraz gdzie mogą uzyskać pomoc w trudnych dla siebie sytuacjach.

    Czas trwania: 150 minut    Po realizacji zajęć wg scenariusza możliwe jest uzyskanie zaświadczenia. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są po zalogowaniu się na platformę.