[[ratingoutline]]

  • Scenariusz dla mam w ośrodkach dla cudzoziemców


    Okładka scenariusza warsztatów. Na środku zdjęcie cudzoziemskiej mamy w chuście na głowie i z synkiem ok. 4 lat na rękach.Warsztaty dla mam przebywających w ośrodkach dla cudzoziemców, których celem jest wzmocnienie kompetencji rodzicielskich w wychowywaniu bez przemocy, uwrażliwienie na specyficzne potrzeby emocjonalne dzieci oraz zapoznanie z polityką ochrony dzieci przed krzywdzeniem, ustanowioną w ośrodku.

    Czas trwania: 3 x 4 godziny dydaktyczne (45 min.)


    Po realizacji zajęć wg scenariusza możliwe jest uzyskanie zaświadczenia. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są po zalogowaniu się na platformę.

rate_1
Źle
rate_2
Słabo
rate_3
Średnio
rate_4
Dobrze
rate_5
Bardzo dobrze