Tematyka

  • Ulotka w formie listu


    List zatytułowany kolorową kredką lub flamastrem List do Babci i Dziadka. List był elementem kampanii społecznej, podkreślającej rolę dziadków w  wychowaniu i opiece nad małymi dziećmi i budowaniu wzajemnej relacji.


rate_1
Źle
rate_2
Słabo
rate_3
Średnio
rate_4
Dobrze
rate_5
Bardzo dobrze