[[ratingoutline]]

  • Plakat kierowany do rodziców małych dzieci


    Obrazek plakatu niczym tekturowe pudełko, z którego wygląda małe dziecko. Czerwony napis Uważaj! niczym ostrzeżenie o szkle.Plakat uwrażliwiający rodziców na kruchość małych dzieci, które łatwo można skrzywdzić.

    "Małe dzieci są delikatne i kruche, dlatego łatwo je skrzywdzić."


rate_1
Źle
rate_2
Słabo
rate_3
Średnio
rate_4
Dobrze
rate_5
Bardzo dobrze