[[ratingoutline]]

  • Broszura dedykowana rodzicom małych dzieci (do ok. 6 r.ż. )


    Kolorowa okładka. Po środku zdjęcie buzi dziecka z dorysowanymi wokół płatkami kwiatka. Nad nim fragment ręki z konewką.Wydawnictwo poświęcone wychowaniu bez przemocy oraz budowaniu relacji rodzic-dziecko. Rodzice znajdą w nim także praktyczne porady, jak radzić sobie z własnymi trudnymi emocjami.


rate_1
Źle
rate_2
Słabo
rate_3
Średnio
rate_4
Dobrze
rate_5
Bardzo dobrze