[[ratingoutline]]

  • Scenariusz zajęć dla rodziców, dziadków i innych opiekunów


    Obrazek okładki scenariusza ze zdjęciem małej dziewczynki siedzącej na podłodze i płaczącej. Scenariusz zajęć na temat emocji i uczuć dzieci. W czasie zajęć uczestnicy uczą się, jak dostrzegać i rozumieć emocje dziecka, a także poznają sposoby, jak pomagać dziecku radzić sobie z emocjami.

    Czas trwania: 120 minut.    Po realizacji zajęć wg scenariusza możliwe jest uzyskanie zaświadczenia. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są po zalogowaniu się na platformę.


rate_1
Źle
rate_2
Słabo
rate_3
Średnio
rate_4
Dobrze
rate_5
Bardzo dobrze