[[ratingoutline]]

  • Scenariusz zajęć dla rodziców, dziadków i innych opiekunów


    Okładka scenariusza ze zdjęciem chłopca z przyłożonymi dłoniami do oczu jakby patrzył przez lornetkęScenariusz zajęć mających na celu podniesienie świadomości nt. znaczenia poczucia własnej wartości i roli opiekuna w budowaniu wysokiego poczucia własnej wartości u dziecka.

    Czas trwania: 120 minut.    Po realizacji zajęć wg scenariusza możliwe jest uzyskanie zaświadczenia. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są po zalogowaniu się na platformę.


rate_1
Źle
rate_2
Słabo
rate_3
Średnio
rate_4
Dobrze
rate_5
Bardzo dobrze