Tematyka

  • Scenariusz spotkania edukacyjnego la rodziców


    Obrazek okładki scenariusza, przypominający tekturowe pudło, z którego wygląda dziecko. Obok napis "Uważaj!".Scenariusz zajęć mających na celu podniesienie świadomości uczestników na temat potrzeb dziecka i umiejętności sprostania jego oczekiwaniom.

    Czas trwania: 120 minut    Po realizacji zajęć wg scenariusza możliwe jest uzyskanie zaświadczenia. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są po zalogowaniu się na platformę.

rate_1
Źle
rate_2
Słabo
rate_3
Średnio
rate_4
Dobrze
rate_5
Bardzo dobrze