[[ratingoutline]]

  • Scenariusz spotkania edukacyjnego dla rodziców


    Obrazek okładki broszury z tytułem Każdy może być dobry dla swojego dziecka i obrazkiem mamy i dziecka puszczających latawiecScenariusz zajęć mających na celu podniesienie świadomości uczestników na temat potrzeb dziecka oraz umiejętności sprostania jego oczekiwaniom, przyjrzenie się wymaganiom społecznym wobec roli rodziców i zestawienie ich z teorią na temat bezpiecznego przywiązania dzieci.

    Czas trwania: 120 minut    Po realizacji zajęć wg scenariusza możliwe jest uzyskanie zaświadczenia. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są po zalogowaniu się na platformę.

rate_1
Źle
rate_2
Słabo
rate_3
Średnio
rate_4
Dobrze
rate_5
Bardzo dobrze